add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Piwa planowane – BROWAR SZRENIAWA