add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Edycje limitowane – BROWAR SZRENIAWA